IT-tjänster till företag/organisationer

arbete

Humana priser på IT-tjänster! Vi vänder oss till både små och stora företag. Om det gäller specifika kunskaper ni vill komplettera med, eller om ni vill ha hjälp med ett helhetsåtagande så finns vi eller våra samarbetspartners där för er skull.
Vi jobbar framför allt som underkonsult till andra konsultförmedlingar eller konsultfirmor i deras befintliga kundåtaganden med focus på deras kunders behov. För andra typer av mer direkt konsulting kan vi hjälpa till med att ge en proffesionell genomgång av era säkerhetsrutiner och system. Det existerar många hot mot säkerheten för företagens information idag, vi hjälper er att förebygga och skydda er på ett sätt som passar era förutsättingar.
Om ni vill ha en översikt av era framtida behov eller så vill ni ha en teknisk rådgivare inför viktiga upphandlingar. Det är ofta så att den ekonomiskt ansvariga inte har den tekniska kompetensen som krävs. Eller om ni har egen IT-personal men ändå vill ha en andra åsikt om vad ni bör tänka och satsa på, då hjälper vi er gärna. Det har visat sig att vår breda tekniska kompetens är ovärderlig vid t ex projektledning.
Som opartisk rådgivare lovar vi att bara ha ert bästa i tanke. Kanske kan vi ordna bättre priser då vi vet vad saker "ska" kosta. Detta kommer innebära många sparade kronor och en försäkran om att ni satsar rätt. Nedan har vi en lista på exempel av våra tjänster. Våra priser kan ni se på huvudsidan för tjänster.